02-026-0641     LINE@: @cruiseguru

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
02-026-0641     LINE@: @cruiseguru

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

MAJESTIC PRINCESS TAIWAN-JAPAN CRUISE & FLY JULY 2018

0
Price
From฿63,500฿50,800
Price
From฿63,500฿50,800
The tour is not available yet.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

288

Why Book With Us?

 • ราคาต่ำสุด best price guarantee
 • เราพร้อมให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
 • 1000+ ครุยส์ให้เลือก
 • ฟรี! ปรึกษาเรื่องวีซ่าและจองตั๋วเครื่องบิน

Question?

โทรศัพท์สอบถาม

02-0260641

cruises@cruiseguru.co.th

6 Nights
Availability : Jul 6 - Jul 12 2018

ล่องเรือสำราญสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ กับเรือ Majestic Princess ที่ออกเดินทางตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 – พฤษภาคม 2561 เพื่อให้คนไทยได้ล่องเรือสำราญกันอย่างสบายๆ จากเส้นทางไทเป – ญี่ปุ่น​ โดยที่คุณจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ของการท่องเที่ยวภายในเรือสำราญขนาดใหญ่ แพคกิจกรรมครบครัน โชว์การแสดงบนเรือต่างๆ เช่น Culinary Demonstrations ชมโชว์สาธิตวิธีทำอาหารสุดพิเศษ พร้อมยังเป็นส่วนหนึ่งในการลิ้มรสชาติอาหารเมนูพิเศษอีกด้วย และที่ไม่ควรพลาดบนเรือ  Majestic Princess นี้! ได้สร้างสรรค์ความพิเศษใหม่เพื่อเอาใจสาวก The voice ทุกท่านกับโชว์พิเศษ The Voice of the Ocean พบกับ live performances, เหล่าโค็ชชื่อดัง, blind auditions ที่จะทำให้คุณเพลิดเพลินกับความตื่นเต้นเหล่านี้ไปอย่างจุใจ  

 โปรแกรมล่องเรือสำราญ Majestic Princess ในราคาเริ่มต้นเพียง 50,800 บาท จอง+จ่ายเต็มก่อน 6 July 2018 เท่านั้น

Departure & Return Location

Port of Keelung

Price Includes

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดและภาษีสนามบิน
 • โรงแรมที่พักก่อนขึ้นเรือ 1 คืนตามที่ระบุไว้หรือโรงแรมในระดับเดียวกัน (พัก 2 ท่าน/ 1 ห้อง )
 • ห้องพักบนเรือ (พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้อง/ 7 คืน)
 • ภาษีเรือ
 • Pre-Tour ครึ่งวันในไทเป
 • รถรับส่งสนามบิน - โรงแรม - ท่าเรือ - สนามบิน

Price Excludes

 • วีซ่าใต้หวัน *ไต้หวันยกเว้นการตรวจลงตราหรือวีซ่าให้แก่นักท่องเที่ยวไทยเป็นเวลา30วัน (เริ่มฟรีวีซ่าตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 59 - 31 กรกฎาคม 61 ขยายเวลาเพิ่มอีก 1 ปี)
 • ค่าทิปบนเรือห้องไม่มีหน้าต่างและห้องมีระเบียง USD 54.00
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าอินเทอร์เน็ต, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
 • ทัวร์บนฝั่งที่เรือจอดเทียบท่า
 • ประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

Cruise Guru Exclusive Offer

 • พิเศษรับ Voucher ส่วนลดสูงสุด 500 บาทในการจองห้องพักครั้งต่อไปของคุณ (ห้องพัก Inside/Oceanview/Balcony รักส่วนลด 200 บาท/ห้อง และห้อง Suite ทุกชนิดรับส่วนลด 500 บาท/ห้อง)
Itinerary

Day 1เดินทางจากกรุงเทพฯ - ไทเป TG 634 (07:10 - 11:50 น.)

เดินทางถึง ท่าอากาศยานไทเปท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถา-ยฺเหวียน เวลา 11:50 น.

กลางวัน เมื่อรับประทานอาหารกลางวันเสร็จ เที่ยวชมเมืองไทเป ณ อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค และ ช้อปปิ้งไปอย่างเพลิดเพลินที่ซีเหมินติงให้จุใจ ก่อนกลับไปพักผ่อนที่โรงแรมที่เราจัดเตรียมให้

Day 2เดินทางถึง ท่าเรือ Keelung

เดินทางถึง ท่าเรือ Keelung (ทุกท่าน ต้องเตรียมหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน) นำทุกท่านทำการเช็คอินขึ้นเรือ Majestic Princess

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บเรือสำราญ Majestic Princess

17.00 น. เรือสำราญ Majestic Princess ออกจากท่า Keelung, Taiwan
หมายเหตุ ทุกท่านสามารถเลือกซื้อแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือได้ ตลอดการเดินทาง

Day 3ล่องเรือสำราญ เดินทางไปคะโงะชิมะ

Day 4คะโงะชิมะ ประเทศญี่ปุ่น

07.00 น. เรือสาราญ Majestic Princess เข้าเทียบท่าคะโงะชิมะ (Kagoshima) *** อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง ที่ทางเรือมีบริการค่ะ***

จังหวัดคะโงะชิมะนี้ตั้งอยู่ส่วนปลายทางทิศใต้ของภูมิภาคคิวชู และกินพื้นที่ยาว 600 กิโลเมตรนับจากขอบแดนทางทิศเหนือลงไปยังขอบแดนทางทิศใต้ซึ่งกั้นเขตพื้นที่จังหวัดโอกินาวะ จังหวัดนี้มีวิวสวยงามมากมายด้วยเพราะธรรมชาติที่หลากหลายและอุดมสมบูรณ์นี้เองทำให้มหาสมุทร ภูเขา แม่น้ำต่าง ๆ ของที่นี่สวยงาม และยังมีบ่อน้ำร้อนมากมายอีกด้วย สถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่นี่ก็มีมากมาย จังหวัดนี้มีเกาะเล็กเกาะน้อยอยู่รวมกันประมาณ 30 เกาะที่อยู่ไปทางใต้ โดยหนึ่งในบรรดาเกาะทั้งหมดนี้มีเกาะยาคุชิมะซชึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสถานที่มรดกโลกโดยองค์การ UNESCO อีกด้วย ภูมิประเทศของพื้นที่หลักของจังหวัดจะเป็นพื้นที่ภูเขาไฟ อย่างเช่น เทือกเขาคิริชิมะ และซากุระจิมะซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังปะทุอยู่ และอุทยานแห่งชาติอย่างอุทยานแห่งชาติคิริชิมะคินโกะวัง (ซึ่งกินพื้นที่หมู่เกาะยาคุชิมะ และหมู่เกาะคุจิโนะเอราบุจิมะ) และอุทยานที่มีสถานะคล้ายอุทยานแห่งชาติอย่างอุทยานนิจินันไคกังอันขึ้นชื่อในเรื่องของพืชพันธุ์เขตร้อนอย่างต้นปาล์มสกุลค้อ (Livistona) โดยสรุปแล้วธรรมชาติและสวนต่าง ๆ ในจังหวัดคะโงะชิมะจะมีลักษณะต่างกันออกไปตั้งแต่แบบเขตอบอุ่นไปยังแบบเขตร้อน

***ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์ลงท่องเที่ยวที่คะโงะชิมะได้จากเคาน์เตอร์ทัวร์บนเรือ*** หรือ อิสระลงท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติที่สวยงามของคะโงะชิมะด้วยตัวท่านเองตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อน หรือท่องเที่ยวที่คะโงะชิมะ ตามอัธยาศัย หรือร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆบนเรือ (สาหรับท่านที่ลงเที่ยว กรุณากลับมาขึ้นเรือก่อนเวลา 16.00 น.)

Day 5โคจิ ประเทศญี่ปุ่น

07.00 น. เรือสาราญ Majestic Princess เข้าเทียบท่าโคจิ (Kochi) *** อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง ที่ทางเรือมีบริการค่ะ***

จังหวัด Kochi ตั้งอยู่ที่ภูมิภาค Shikoku (เกาะชิโคคุ) เอาง่ายๆก็เป็นเกาะที่อยู่ระหว่างฝั่งคันไซ (โอซาก้า เกียวโต นารา) และเกาะคิวชูนั้นเองครับ เป็นเกาะใหญ่ที่มีอยู่แค่ 4 จังหวัดเท่านั้น และเมืองโคจิ (Kochi City – 高知市) เป็นเมืองหลวงในจังหวัดชื่อเดียวกัน เกาะชิโคคุค่อนข้างน่าสงสารเพราะว่าไม่มีเมืองชื่อดังแบบเกาะอื่นๆเค้า ฮอกไกโดมีซัปโปโร คิวชูมีฟุคุโอกะ ส่วนฮอนชู สถานที่แนะนำ ตลาดปลา อาหารทะเล แล้วสวนอาหารปลาสดๆ ปูเป็นๆ ใครอยากทานอาหารทะเลขึ้นชื่อในญี่ปุ่นและเมืองโคจิ เค้ารวมร้านต่างๆไว้ที่นี้แล้ว ชาวเมืองและนักท่องเที่ยวจะแน่นร้าน โดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ ร้านอาหารมากกว่า 20 ร้าน

***ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์ลงท่องเที่ยวที่เกาะโคจิ ได้จากเคาน์เตอร์ทัวร์บนเรือ*** หรืออิสระลงท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติที่สวยงามของเกาะโคจิ ด้วยตัวท่านเองตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อน หรือท่องเที่ยวที่เกาะโคจิ ตามอัธยาศัย หรือร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆบนเรือ (สาหรับท่านที่ลงเที่ยว กรุณากลับมาขึ้นเรือก่อนเวลา 15.00 น.)

Day 6ล่องเรือสำราญกลับไทเป ไต้หวัน

Day 7เดินทางกลับกรุงเทพฯ ไทเป - กรุงเทพฯ TG 633 (14.15 - 17.00 น.)

07.00 น. เรือสาราญ Majestic Princess เข้าเทียบท่าเรือ Keelung หลังเสร็จจากพิธีตรวจหนังสือเดินทาง ศุลกากร และรับกระเป๋า สัมภาระการ

ช้อปปิ้งซื้อสินค้า Gloria Outlet ที่สนามบินไต้หวันก่อนเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพฯ (ไทเป -กรุงเทพ TG 633 14.15-17.00)